Categories
כללי

טיפול באומנות לנוער

בתקופה בה המתבגר בעיצומו של תהליך נפרדות וגיבוש הזהות שלו, הוא מגלה נטייה לדחות מעליו דמויות סמכות.
לעיתים מתכנס בתוך עצמו מתוך תחושה שאין הוא מובן לעצמו ולאחרים בסביבתו.
ניסיונות הסביבה הקרובה ליצור קשר וניהול שיחות נפש נתפסות לעיתים פולשניות בעיני המתבגר. 
טיפול באומנות לנוער מהווה קרקע טובה ליצירת אינטראקציה במרחב מקבל, חם וידידותי להבעת רגשות לא בהכרח באופן מילולי.
המטפל באמנות מאפשר להעלות קונפליקטים פנימיים על פני השטח על מנת לבחון אותם, לדון ולטפל בהם.

תרפיה באמנות והיצירות מוסיפות מימד נוסף המסייע בהעצמת כוחות הנפש, מקנה יכולת הסתגלות והתמודדות טובות יותר עם עכבות ודפוסים הגנתיים נוקשים.

טיפול באומנות לנוער

מומלץ לקרוא עוד על טיפול באומנות לנוער באתר ויקיפדיה.