Categories
כללי

טיפול באומנות למבוגרים

במרוץ האינטנסיבי של החיים אנו שוכחים לטפל בעצמנו!
יש בכוחה המרפא של האמנות לסייע לנו למצוא את הכוחות להמשיך.
טיפול באומנות למבוגרים מאפשר לנו להתנהל בצורה יעילה: לתפקד בבית עם הילדים, עבודה, זוגיות, הורים, משפחה מורחבת, חברים ,שכנים…
ולהשאיר מקום גם לעצמנו!

תרפיה באמנות מהווה עבור האדם הבוגר את היכולת להעלות לרמה המודעת תכנים מודחקים ה"כלואים" בנפשו ומעכבים את יכולתו למצות את חייו באופן אופטימלי.

במפגש חוויתי המשלב כלים שונים מתחומי היצירה והאמנות, אנו בודקים בשיתוף פעולה כיצד ניתן לחדש את הכוחות, את יכולת העשייה וחדוות החיים.
בטיפול באומנות למבוגרים, האמנות משמשת ככלי עוקף מילים בעיקר לאלו שמשתמשים בשפה ככלי מגן בפני הסביבה והתכנים העמוקים של רגשותיהם.

טיפול באומנות למבוגרים

מומלץ לקרוא עוד על טיפול באומנות למבוגרים באתר ויקיפדיה.