Categories
כללי

טיפול פרטני באומנות

טיפול פרטני באומנות, הוא טיפול אישי שבו תהליך העבודה נעשה בין המטפל המטופל והיצירה.

הטיפול ממוקד במטופל, בצרכיו האישיים תוך כדי התמקדות בכוחותיו ויצירת קרקע יציבה לשינוי וצמיחה.                                              

דרך עבודת האמנות והחומרים ניתן להגיע לחוויה הפנימית בדרך לא מאיימת.
עם הזמן ותהליך העבודה, נוצרת ברית טיפולית בין המטופל למטפל כאשר היצירה מתווכת ויוצרת מרחב סימבולי בו ניתן ליצור שינוי.

כשמתהווה ביטחון בטיפול, במטפל וביצירה- מתחזק בטחונו העצמי של המטופל, מתפתחת התקשורת הבין-אישית, היכולת לדבר על רגשות ונבנה דימוי מופנם של ערך שבעזרתו ניתן להתמודד עם הקשיים.

טיפול פרטני באומנות

מומלץ לקרוא עוד על טיפול פרטני באומנות באתר ויקיפדיה.