Categories
כללי

טיפול באמצעות ארגז חול

כלי העבודה העיקרי בשיטת טיפול זו, הוא ארגז כחול ובו חול ים.
בתהליך טיפול באמצעות ארגז חול, המטופל משחק, יוצר ומבטא את תחושותיו בארגז החול.

לעזרתו של המטופל כלי עבודה, מים, חפצים וחומרי טבע ומיניאטורות שונות. כל אלו מסייעים למטופל להעלות ייצוגים ותכנים נפשיים לא מודעים.

בסיום תהליך היצירה, ניתן לתת פירוש סמלי לתוצר על ידי המטופל בסיוע המטפל.
לעשייה עצמה ולמגע עם החול יש אפקט מרגיע ותרפויטי.
את העשייה מנציחים באמצעות צילום.

טיפול באמצעות ארגז חול

מומלץ לקרוא עוד על טיפול באמצעות ארגז חול באתר ויקיפדיה.