Categories
כללי

הדרכת מטפלים בטיפול באומנות

תהליך ההדרכה חיוני לכל מטפל או סטודנט לאמנות. למעשה, ההדרכה מחויבת מהמציאות.
תהליך הדרכת מטפלים בטיפול באומנות מחדד את החקירה וההבנה של המטפל, את הפעלת חשיבה מסודרת על פי חוקים וכללים ידועים ונרכשים.
יחד עם זאת, חשוב שהמטפל יפעיל עולם פנימי יצירתי וייחודי מתוקף אישיותו ,שהרי המכשיר הטיפולי הוא המטפל עצמו.
תהליך ההדרכה הוא מענה להכשרת המטפל. אני מציעה את אופן עבודתי כמודל טיפולי ובעבודה משותפת,  למצוא איזון בין הידע לאינסטינקטים הפנימיים.

מניסיוני האישי בתהליך הדרכת מטפלים בטיפול באומנות:

  • הדרכה במסגרת בית החולים.
  • הדרכה בתוך מערכת החינוך.
  • הדרכת מטפלים וסטודנטים בקליניקה הפרטית.
הדרכת מטפלים בטיפול באומנות

מומלץ לקרוא עוד על טיפול באומנות באתר ויקיפדיה.