Categories
כללי

קבוצה טיפולית באומנות

בתוך תהליך של קבוצה טיפולית באומנות מתקיים טיפול קבוצתי בקבוצות קטנות (בין 3-5 משתתפים). הקבוצה מונחית, מאופיינת לרוב בטווח גילאים זהה או תמה משותפת.
הקבוצה מהווה מראה להתמודדויות וסיטואציות מחיי המטופלים בסביבה בטוחה ומוגנת.

בתהליך קבוצה טיפולית באומנות לילדים ומתבגרים ההתמקדות העיקרית היא ברכישת מיומנויות חברתיות ושיפור הקשרים הבין אישיים. 
הילד מקבל חיזוקים מהמטפל ומשוב מחברי הקבוצה, מה שמסייע בהפנמה מהירה ושינוי בדפוסים קיימים.
ישנה הרחבה של המנעד הרגשי והיצירתי המביא לגמישות מחשבתית והתנהגותית. הילד לומד להתחשב בזולת מבלי לוותר על הביטוי העצמי.
החומרים והיצירה המשותפת מתווכים בקשר הנרקם ובחוויה התמקדת בחזקות וביכולת ההתמודדות.

בקבוצות מבוגרים, הדגש יותר על בעלי אתגר משותף בין המשתתפים (קבוצת הורים, נשים, התמודדות נפשית, טראומות ועוד).
הקבוצה עוסקת בתקשורת בין אישית, בשחרור רגשות ועיבוד חוויות בהווה ובעבר תוך כדי קבלת ומתן תמיכה והכוונה של המשתתפים.
השימוש ביצירה יוצר קרבה לא מילולית, מכילה ומאפשרת.

קבוצה טיפולית באומנות

מומלץ לקרוא עוד על טיפול פרטני באומנות באתר ויקיפדיה.