Categories
כללי

טיפול דיאדי באומנות

טיפול דיאדי באומנות מהווה התערבות טיפולית שכיחה בקרב הגיל הרך.
יעילות הטיפול מתבססת על ההבנה המקצועית בחיוניות ההתערבות בבעיות רגשיות בגיל צעיר.
המפגש נעשה בין המטפל לילד, ובין המטפל לילד עם אחד ההורים לסירוגין.

במהלך הטיפול הדיאדי, ההורה לא רק נוכח בחדר אלא שותף פעיל בתהליך הטיפולי.
בנוסף, מתקיימים מפגשים נוספים עם זוג ההורים ללא נוכחות הילד.
המפגש המשותף בחדר הטיפולים, מאפשר להבין את הקונפליקטים המעסיקים את משתתפי הדיאדות השונות, לעבוד על החוויה המשותפת וליצור דפוסי התנהגות ודפוסי תקשורת חדשים בתהליך יחסית מואץ.
החוויה המשותפת של ליצור ולעבוד יחד, מהווה כשלעצמה אפקט תרפויטי והעצמה של הילד והוריו.

טיפול דיאדי באומנות

מומלץ לקרוא עוד על טיפול דיאדי באומנות באתר ויקיפדיה.